Kunstgebit De Kluizenaar

vergoedingen

Vergoeding voor een kunstgebit (volledige prothese boven, onder of boven & onder)

U krijgt bij de aanschaf van een kunstgebit een vergoeding van 75% van de totale kosten vanuit de basis zorgverzekering. De eigen bijdrage, het deel dat u niet vergoed krijgt, is 25% van de totale kosten. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per aanvullende verzekering.

Vergoeding voor een klikgebit

  • Een volledige onderprothese op implantaten kent een eigen bijdragen van 10%
  • Een volledige bovenprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%
  • Een tegelijkertijd vervaardige normale bovenprothese, in combinatie met een implantaat gedragen onderprothese, kent een samengesteld eigen bijdrage van 17% en 10%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onderprothese, in combinatie met een implantaat gedragen bovenprothese, kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

De eigen bijdrage, het deel dat u niet vergoed krijgt vanuit de zorgverzekeraar, kan gedeeltelijk of geheel vergoed worden door een aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekering

Het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren van implantaten ten behoeve van een prothese op implantaten wordt voor 100 % vergoed vanuit de basisverzekering.

Let op! Wanneer het implanteren én het plaatsen van de prothese op implantaten in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt, kan het voorkomen dat tweemaal het eigen risico wordt belast. Neem hierover eerst contact met ons op.

Wanneer het plaatsen van de implantaten niet doorgaat, zijn de kosten voor foto’s en consult voor rekening van patiënt wanneer er geen machtiging is. De basisverzekering vergoedt deze kosten dan niet.

Reparaties

Reparaties en rebasingen kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%. De eigen bijdrage, het deel dat niet vergoed krijgt, bedraagt 10%.

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars (plaatje) of metaal (frame)

De kosten van een partiële prothese (plaatje) of frame prothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten komen in principe voor eigen rekening. Het kan wel zo zijn dat uw aanvullende verzekering de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit verschilt per aanvullende verzekering, raadpleeg hier uw zorgverzekeraar voor.

Wilt u meer informatie over onze behandelingen? Lees meer over onze behandelingen

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Hieronder een overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars:

Prolife zorgverzekeringUMC zorgverzekeringUnivé

VGZZilveren KruisONE underwriting

OHRAmenzisIZA

InterpolisFBTODe Friesland zorgverzekeraar

CZAvéro achmeaAnderzorg